હૈયુ હચમચી જાય તેવા દ્રશ્યો / VIDEO: માતા-પિતા પગમાં પડીને આજીજી કરી, પ્રેમીનો હાથ પકડીને જતી રહી દીકરી, બનાસકાંઠાના આ દ્રશ્યો જોઈ રડી પડશો

You will cry after seeing these scenes of Banaskantha

Banaskantha News: બે હાથ જોડીને માતા-પિતા આજીજી કરતા રહ્યા, છતાં દીકરી ટસની મસ ન થઈ. પ્રેમમાં અંધ બનેલ દીકરીને મનાવતા માતાપિતાના આ દ્રશ્યો જોઈને તમારું હૈયુ પણ હચમચી જશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ