ધ્યાન રાખો / કોરોનાથી સાજા થતાં જ સૌથી પહેલા તમારી વસ્તુ બદલી નાંખજો, નહીં તો ફરી હોસ્પિટલ ભેગા થવું પડશે

you should change your tooth brush after infected by corona

કોરોના થયા બાદ પણ નાની નાની બાબતોમાં સાવચેતી રાખવી આવશ્ય નહી તો પુનઋ સંક્રમિત થતા વાર નહી લાગે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ