વાહ / ચૂંટણીના જંગ વચ્ચે વડોદરામાં જે દ્રશ્ય જોવા મળ્યું તે જોઈને વિશ્વાસ નહીં થાય

You see these scenes of election campaign

રાજકારણમાં કોઈ દોસ્ત કે દુશ્મન હોતુ નથી. કાર્યકરો એક બીજા પક્ષ પ્રત્યે ખુન્નસ રાખે છે પરંતુ નેતાઓને કોઈ પણ દુશ્મની હોતી નથી. પક્ષ કોઈ પણ હોય નેતાઓ પોતાના અંગત સંબંધો સાચવી રાખે છે. આ વાતનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આજે વડોદરામાં જોવા મળ્યું હતું. 

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ