મહારાષ્ટ્ર / તમે પોતે જ રાજીનામું ધરી દીધું, વિશ્વાસ મતનો સામનો ન કર્યો: ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથને સુપ્રીમ કોર્ટે કેમ કહ્યું આવું? 

You resigned yourself, did not face a trust vote: Supreme Court

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે, તમે પોતે જ રાજીનામું ધરી વિશ્વાસ મતનો સામનો કર્યો ન હતો. તમે વિશ્વાસ મતનો સામનો કરવા માંગતા ન હતા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ