યૂટિલિટી / તમારી ટ્રેન ટિકિટ પર હવે પરિવારના અન્ય સભ્યો પણ કરી શકશે મુસાફરી, ખાસ ડોક્યુમેન્ટ સાથે કરી લો આ નાનું કામ

You can transfer your reserved train ticket to any family member name irctc indian railways

અનેકવાર એવું થાય છે કે ટિકિટ બુક કરી હોય પણ ટ્રાવેલિંગના પ્લાનમાં ચેન્જ આવ્યો હોય. આ સમયે તમે વિચારો છો કે તમારી ટિકિટ પર અન્ય કોઈ મુસાફરી કરી શકે તો સારું. તો તમે તમારી ટિકિટ પરિવારના સભ્યના નામે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ