ટીપ્સ એન્ડ ટ્રીક / વૉટ્સઍપ પર આ ફીચરથી કોઇને પણ તમે શોધી શકો છો, જાણી લો આ ટ્રીક 

You can find anyone with this feature on WhatsApp

વૉટ્સઍપમાં યુઝર્સની સુવિધા માટે નવા ફીચર્સ આવતા રહે છે. તેમાં પણ જ્યારે કોઇ એડ્રેસ શોધવાનુ કે તો તે આસાન વાત નથી પણ આ ફીચર દ્વારા તમે આરામથી કોઇને ટ્રેક કરી શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ