ટેક્નોલોજી / પિતૃઓના મોક્ષ માટે નથી જઇ શકતા? નો પ્રોબ્લેમ, હવે કરો ઑનલાઇન પિંડદાન

 You can do Tarpan and Pind Daan in Gaya online too Know the arrengement by Bihar Tourism

ભારતીય સંસ્કૃતિમા પિતૃઓને ખુબ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યુ છે. પિતૃઓને આપણે ત્યાં ભગવાન માનવામાં આવે છે. એવુ પણ કહેવાય છે કે જે વ્યક્તિ પર પિતૃઓની કૃપા થાય તેને જીવનમાં કોઇ પણ પ્રકારની અડચણો આવતી નથી.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ