ચેતીજજો / જો તમને પણ છે સતત ACમાં રહેવાની આદત, તો એલર્ટ, નહીં તો થઇ શકે છે મોટું નુકસાન

you also have the habit of staying in AC continuously, then be alert, otherwise there may be major damage

ઉનાળામાં એસીની ઠંડક સારી તો લાગે છે પરંતુ સ્વાસ્થ્ય માટે સતત એસીમાં રહેવું હાનિકારક છે. એસીનાં કારણે તમે બીમાર પણ પડી શકો છો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ