પંચમહાલ / લકુલીશ યોગ યુનિ.ના સ્થાપક યોગરત્ન રાજશ્રી મુનિ બ્રહ્મલીન થયા, આવતીકાલે કરાશે અંતિમ સંસ્કાર

Yogaratna Rajashri Muni, the founder of Lakulish Yoga University, became a Brahmin

લાઇફ મિશન અંતર્ગત રાજશ્રી મુનિએ યોગાભ્યાસ માટે સેન્ટર શરૂ કર્યા હતા. જોકે તેમની અચાનક વિદાયથી અનુયાયીઓમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ