સુવિધા / વાહ! આઈકોનિક અટલબ્રિજનું હવે ઘેરબેઠાં પણ બુકિંગ કરાવી શકશો, જાણો કેવી રીતે

Wow! Iconic Uttlebridge can now be booked from home too, learn how

અટલ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરાયા બાદ તેને બે દિવસ માટે ખુલ્લો મુકાયો હતો. અટલબ્રિજના ઓનલાઈન બુકિંગને શરૂ કરવામાં આવતા લોકોએ ઊમળકાભેર વધાવી લીધું હોવાનું જાણવા મળે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ