ઈતિહાસ / વિશ્વ રેડિયો દિવસ : જ્યારે ગોંડલના રાજાએ અંગ્રેજોને કહી દીધું કે મારા રાજ્ય પરથી તમારા રેડિયોના તરંગો પસાર ન થવા દો

world radio day gondal state rajvi said about radio waves

પોતાના અસ્તિત્વને બચાવવા માટે હવાતિયા મારી રહેલા રેડિયોનો આજે જન્મદિવસ છે. ત્યારે આજના દિવસે ગોંડલ સાથે જોડાયેલું એક સંભારણું યાદ કરીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ