જાણે લોટરી લાગી / માછીમારી કરતાં દુનિયાની સૌથી મોંધી માછલી એટલે કે દરિયાની રાણી હાથે લાગી, હરાજીની કિંમત સાંભળી ચોંકી જશો, કરોડો આવ્યા

world most expensive fish bluefin tuna price auctioned

બ્લુફિન ટુના વિશ્વની સૌથી મોંઘી માછલી તરીકે જાણીતી છે. આ માછલી ટુના પ્રજાતિમાં સૌથી મોટી છે, જાણો આ 2 કરોડમાં હરાજી થયેલી માછલી વિશે..

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ