શોધ / રશિયાએ બનાવી દુનિયાની સૌથી લાંબી સબમરિન, એક વખતમાં કરી દેશે શહેરનો નાશ

world longest submarine by russia belgorod carries nuclear tipped drones
IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ