વિકાસ / 1 લાખ કરોડના ખર્ચે ભારતમાં બની રહ્યો છે વિશ્વનો સૌથી મોટો હાઈવે, વડોદરાથી મુંબઈ સાડા ત્રણ કલાકમાં

world longest highway delhi mumbai highway will pass threw gujarat, distance of vadodara to mumbai will reduce to 3 hours

દિલ્હી મુંબઈ ગ્રીન હાઇવેનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થતાં વડોદરાથી મુંબઈ માત્ર સાડા ત્રણ કલાકમાં પહોંચી જવાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ