શૉકિંગ ન્યૂઝ / પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં વાગવા લાગી સિટી! દુનિયામાં પહેલો એવો શખ્સ જેને થઈ આવી બીમારી

world first in 72 year old ohio man diagnosed with whistling scrotum

અમેરિકામાં એક શખ્સને અજીબો-ગરીબ બિમારી થઇ. જ્યારે તે ડોકટરની પાસે ગયો તો ડૉકટર પણ સીટીની અવાજ સાંભળીને હેરાન થયા. તપાસમાં સામે આવ્યું કે શરીરના કયા ભાગમાંથી અવાજ આવતી હતી અને આવુ કેમ થતુ હતુ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ