સફળતા / હરિયાણામાં જન્મી ગીર ગાય: ભારતમાં પહેલીવાર 'ક્લોન' ગાયનો જન્મ, દૂધ ઉત્પાદનમાં થશે વધારો

world first cloned cow gir breed ganga born

પશુ ક્લોનિંગ ક્ષેત્રમાં NDRIએ દેશની પહેલી ગાયની ક્લોન અને દુનિયાની પહેલી ગીર નસલની ગાયની ક્લોન પેદા કરી છે. જેનું નામ સોમવારે ગંગા રાખવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ