આંદોલન / આ વ્યક્તિની ધરપકડ બાદ રશિયામાં ભયંકર વિરોધ પ્રદર્શન, હજારોની સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર-પોલીસ સાથે હિંસક ઝડપ

world Condemns Russia Over Brutality Against Alexei Navalny Supporters While Is Wife Is Detain

રશિયાના રસ્તાઑ હજારોની સંખ્યામાં લોકો હાડ થિજવી દે તેવી ઠંડીમાં વિરોધ કરી રહ્યા છે જે બાદ ઘણા દેશોએ રશિયા સરકારની ટીકા કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ