આજે વર્લ્ડ અલ્ઝાઇમર ડે / ધીમે ધીમે વસ્તુઓ ભૂલવાની શરૂઆત પછી ભાષા પણ યાદ નથી રહેતી: મગજની બીમારી અલ્ઝાઇમરમાં શરૂઆતમાં દેખાય છે આવા લક્ષણ 

World Alzheimer's Day, Such symptoms appear early in the brain disease Alzheimer's

World Alzheimer's Day News: World Alzheimer's Day 2023 News: અલ્ઝાઈમર ( Alzheimer ) મગજને અસર કરતી જીવલેણ બીમારી છે. એકવાર આવું થઈ જાય તો તે ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ