રેકોર્ડ / 'ટોપ ગિયર'માં નીતિન ગડકરીનું મંત્રાલય : માત્ર આટલા કલાકમાં રોડ બનાવી નાંખવાનો બનાવ્યો રેકોર્ડ

Work of highway of nhai will be recorded in limca book of world records

ભારતમાં હાઇવે બનાવવાનું કામ ઘણા બધા રાજ્યોમાં ચાલી રહ્યું છે ત્યારે 18 જ કલાકમાં રોડ બનાવવાનો એક રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ