ઑફર / કોરોના રહે કે ન રહે, જિંદગીભર માટે વર્ક ફ્રોમ આપી રહી છે આ કંપનીઓ, જુઓ આખું લિસ્ટ

Work from home facility will continue whether Corona or not

કોરોનાને કારણે વર્ક ફ્રોમ હોમ સુવિધા શરુ કરવામાં આવી છે પરંતુ હજી પણ એવી ઘણી કંપની છે જે કાયમી ધોરણે આપી રહી છે ઘરેથી કામ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ