સંશોધન / ભાવનગરના વિદ્યાર્થીઓનો કમાલ : છત્રી કરશે વરસાદની આગાહી, મહિલા સુરક્ષા માટે પણ ઉપયોગી!

Wonder of Bhavnagar students: Umbrella will forecast rain, also useful for women's safety!

જ્ઞાનમંજરી એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું આ સ્માર્ટ બમ્બર શૂટ અનેક રીતે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ