નિવેદન / મહિલા દિવસે DyCM નીતિન પટેલ બોલ્યા, 'પત્નીઓનો સહયોગ ન હોય તો અમે...'

women'sday GUJARAT CM AND DY CM STATEMENTS ON WOMENS DAY IN GUJARAT

આજે મહિલા દિવસ નિમિત્તે વિશ્વભરમાં નારીના ગુણગાન ગાવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે વિધાનસભામાં મહિલા દિવસ પર મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ મોટા નિવેદન આપ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ