શ્રદ્ધા / મહિલાઓ પણ કરી શકે છે ભગવાન બજરંગબલીની પૂજા, બસ રાખવું પડશે આ 3 બાબતોનું ધ્યાન

women can also worship bajrangbali you will get blessings of hanuman ji

અનેક વાર સાંભળ્યું હશે કે, માત્ર પુરુષો જ બજરંગબલીની પૂજા કરી શકે છે. કેટલીક ખાસ બાબતોનું ધ્યાન રાખીને મહિલાઓ પણ હનુમાનજીની પૂજા કરીને આશીર્વાદ મેળવી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ