વિવાદ / આ રાજ્યના મહિલા તથા બાળ કલ્યાણ મંત્રીએ પુરુષોને સલાહ આપી કે, ‘થોડી થોડી પી લીધા કરો...’

women and child welfare minister of chhattisgarh gives controvesial statement to drink men

છત્તીસગઢમાં મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીએ ગામ જનોને કહ્યું કે થોડી થોડી પી લીધા કરો અને સૂઈ જાવ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ