ન્યાય / મજૂરી કરતી મહિલાએ માહિતીનાં અધિકારને બનાવ્યું શસ્ત્ર, આખરે દસ વર્ષની લડત બાદ થઇ જીત

Woman got justice ten years after the right to information in Ahmedabad

માહિતીનાં અધિકારનું શસ્ત્ર કેટલું કેટલું કારગર અને ધારદાર હોય છે એતો જે ઉપયોગ કરે છે અને જેના પર ઉપયોગ થાય છે તે જ જાણી શકે. પરંતુ જ્યારે આરટીઆઈના ફળ સામાન્ય નાગરિકને ચાખવા મળે છે ત્યારે તેની નોંધ લેવાતી હોય છે. તો એક મજૂરી કરી પેટીયું રળતી મહિલાને કેવી રીતે ફળ્યો માહિતીનો કાયદો જોઈએ આ અહેવાલમાં. 

Sponsored Videos
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ