એલર્ટ / હવે ફાસ્ટેગ વિનાના વાહનોના આ કામ થઈ શકશે નહીં, 1 એપ્રિલથી લાગૂ થશે નિયમ

without fastag vehicles registration fitness certificate and third party insurance will not be there from april 1st

નવા નિયમ અનુસાર ફાસ્ટેગ વિનાના વાહનોનું 1 એપ્રિલથી રજિસ્ટ્રેશન, ફિટનેસ પ્રમાણપત્ર, થર્ડ પાર્ટી વીમો કરાવી શકાશે નહીં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ