ટ્રાફિક રૂલ્સ 2019 / DL, RC સિવાય આ 7 કારણોથી પણ ફાટી શકે છે મેમો, જાણો શેના માટે કેટલો થશે દંડ?

With this 7 reason traffic police can cut the challan of your car, know the rules

દેશમાં નવો મોટર વ્હીકલ એક્ટ લાગુ થયાને દોઢ મહિના જેવો સમય થયો છે. ટ્રાફિકના નિયમો કડક બન્યા છે અને કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ નથી. પરિણામે, લોકો હવે ભારે પડકારો ટાળવા માટે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે છે. ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે તમામ પ્રકારના કાગળો તમારી પાસે રાખવામાં આવે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે બધા કાગળો હોવા છતાં પણ તમારું ચલણ કાપી શકાય છે. તેમાં આ 7 કારણો મુખ્યત્વે તપાસવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ