ત્યાગપત્ર / મનપા ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યાની સાથે કોંગ્રેસમાં પડ્યાં ધડાધડ રાજીનામા, જુઓ કોના-કોના

With the results of Corporation elections sudden resignation in the Congress

ગુજરાત 6 મહાનગર પાલિકામાંથી કોંગ્રેસની કારમી હાર બાદ શહેર પ્રમુખોએ ધર્યા રાજીનામા, ભાવનગર રાજકોટ સહિતના પ્રમુખના રાજીનામા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ