ટેક્નોલોજી / Aadharની મદદથી ગણતરીના જ કલાકોમાં તૈયાર થઇ જશે પાનકાર્ડ! 5 જ દિવસમાં ઘરે થઇ જશે ડિલીવરી

With the help of Aadhar, PAN card will be ready in a matter of hours! Home delivery will be done within 5 days

ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક દ્વારા એક નવી સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે જેના દ્વારા કોઈ પણ લોકો થોડા કલાકોમાં ડિજિટલ પાન કાર્ડ મેળવી શકે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ