શ્રીલંકા / હવે કોણ બચાવશે લંકાને? પેટ્રોલ ડીઝલનાં ભડકે બળતા ભાવ, પ્રતિલિટર 400 ને પાર, નવી સરકારે પણ કંઇ ઉકાળ્યુ નહીં

With petrol crossing Rs 420 per liter in Sri Lanka, even the new government could not cope with inflation

આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા શ્રીલંકામાં મંગળવારે પેટ્રોલના ભાવમાં 24.3% અને ડીઝલના ભાવમાં 38.4%નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ