આગાહી / શું 2023માં ભારતના લોકોને પુરાવું પડશે કેદમાં, લોકડાઉનને લઈને પંડિતોની મોટી ભવિષ્યવાણી

Will the people of India have to prove in 2023 in confinement, the big prediction of pundits regarding lockdown

વર્ષ 2023માં ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાનું સ્થાન મેળવી લેશે. ભારતની પરંપરા, રિવાજો અને સંસ્કૃતિ માટે સમય સારો રહેશે. પ્રાથમિક સુવિધાઓ માટે પ્રાચીન પદ્ધતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ