કેવી રીતે રમશે ? / રાષ્ટ્રીય સ્તરે સાત-સાત સ્પર્ધાઓ જીતેલી અમિતા રાઠવા માટે નવી સરકારની જાગશે સંવેદના ?

Will the new government wake up to Amita Rathwa, who has won seven contests at the national level?

જમશેદપૂરના રમતોત્સવમાં ભાગ લેવા જનારી રાષ્ટ્રીય ખેલાડી અમિતા રાઠવા ઝઝૂમે છે રમત-ગમતના સાધનથી માંડીને આર્થિક સ્થિતિથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ