ખતરનાક દાવો / ...તો ધરતીને બચાવવા માટે પરમાણુ બૉમ્બનો ઉપયોગ કરશે વૈજ્ઞાનિકો? જાણો શું છે સત્ય

Will scientists use atomic bombs to save the earth?

આ વાત જાણીને તમને હેરાની થશે કે ધરતીને બચાવવા માટે પરમાણું બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાની જરૂર પડી શકે છે? કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોએ આ વાતનો દાવો કર્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ