મહામંથન / ગુજરાતમાં ક્લીન સ્વીપ માટે જાતિવાદી કાર્ડ કામ આવશે ખરું ?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ