વાહનની સમસ્યા / અમદાવાદમાં રસ્તા પર પાર્કિંગ પડશે મોંઘું, રાત્રે સોસાયટી બહાર પાર્ક વાહન માટે ભરવો પડશે ચાર્જ

will charge for vehicle parking outside the Society

અમદાવાદમાં લોકો પોતાના વાહનને પાર્ક કરવા માટે સોસાયટીની બહાર રસ્તાનો ઉપયોગ કરે છે, જેને લઈ AMCએ રાત્રીના સમયે રોડ પર વાહન પાર્ક કરનારા લોકો પાસેથી ચાર્જ વસૂલવાની કવાયતમાં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ