ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ઝૂ / વન્ય જીવપ્રેમીઓ કાંકરિયાના ઝૂ સ્કીમનો લાભ લો,પશુઓેને દત્તક લો,જાણો શુ છે વિગત..

Wildlife lovers take advantage of Kankaria zoo scheme, adopt animals, know what are the details..

AMC દ્વારા પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં રખાયેલા વિવિધ પ્રકારના વન્ય જીવોની સારસંભાળ તો રખાય જ છે. પરંતુ વન્ય જીવપ્રેમીઓ માટે સત્તાવાળાઓ દ્વારા આકર્ષક 'ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ઝૂ' સ્કીમ જાહેર કરાઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ