ક્રાઈમ / પત્નીએ પતિને 3 મહિલાઓ સાથે બેડરુમમાં પકડી પાડ્યો ખરો ખેલ તો પછી થયો, જાણીને કંપી જશો

Wife caught husband in bedroom with 3 women, then the real game happened, you will shudder to know

પત્નીએ પતિને ત્રણ મહિલાઓ સાથે બેડ પર જોયો. ત્યારબાદ પત્નીએ ફેસબુક લાઈવ કરવાનું શરૂ કર્યું. પત્નીનું આ કૃત્ય જોઈને પતિ ગુસ્સે થઈ ગયો અને તેણે પત્નીને ગોળી મારી દીધી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ