આપવીતી / વાઈફ ગુસ્સામાં છે, વારંવાર ફોન કાપી રહી છે, પ્લીઝ રજા આપી દો, વાયરલ થઈ પોલીસની એપ્લિકેશન

Wife angry, repeatedly hangs up, please leave, police app goes viral

યુપી પોલીસના એક કોન્સ્ટેબલ દ્વારા લીવ એપ્લીકેશન વાયરલ થઈ ગઈ છે. કોન્સ્ટેબલે ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું છે કે એની પત્નિ ગુસ્સે છે અને ફોન ઉપાડી રહી નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ