વાસ્તુશાસ્ત્ર / ઘરની બહાર કેવી નેમ પ્લેટ લગાવી જોઇએ, જો આ નિયમોનું પાલન ન કર્યુ તો બારણેથી જ પાછા વળી જશે લક્ષ્મીજી

Why name plates are affixed outside the house

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં દરેક વસ્તુ અને જગ્યા વિશે સમજ આપવામાં આવી છે. ત્યારે ઘરની નંબર પ્લેટ વિશે પણ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં કેટલીક વાતો સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ