તમને ખબર છે? / આવા લોકોને કરડે છે સૌથી વધારે મચ્છર, જાણો તેના પાછળ શું છે કારણ

why mosquitoes bite especially some people know more

અમુક લોકોના કહેવા અનુસાર લોહી મીઠુ હોવાના કારણે મચ્છર વધારે કરડે છે પરંતુ અમે તમને બીજા પણ કારણો જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેના કારણે વધારે મચ્છર કરડે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ