જાણવા જેવું / ક્યારેય વિચાર્યુ છે મોબાઇલ નંબર 10 અંકોનો જ કેમ હોય છે?

Why mobile number has only 10 digits

આપણે બધા જ આ દુનિયાના બાળકો છીએ, ભારતમાં તો ખાસ કરીને કહેવામાં આવ્યુ છે કે આપણે બધા ધરતીના સંતાન છીએ અને ધરતી આપણી માતા છે. તમે તે પણ જાણતા હશો કે વિશ્વની કેટલી બધી શોધ ભારતીય લોકોએ કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ