પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

પ્રવાસ / ખુશ્બુ ગુજરાતકીમાં કરોડો ખર્ચવા છતા આ કારણથી વિદેશી પ્રવાસીઓ નથી ડોકાતા ગુજરાતમાં

why foreign tourist can not come gujarat

3000ના ખર્ચે કેવડિયાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું પ્રવાસન સ્થળ બનાવવા છતાં વિદેશી પ્રવાસી કેમ ગુજરાતમાં કેમ ડોકાતા નથી તે વિચારવા જેવુ છે. હાલ 26 લાખ થી વધુ લોકો કેવડિયાની મુલાકાત લઈ ચુક્યા છે પણ તેમાં વિદશી પ્રવાસીઓની પાંખી હાજરી પ્રવાસન વિભાગને ચિંતા કરાવે તેવી છે. એવું તે શું કારણ છે કે, વિદેશી પ્રવાસીઓ ગુજરાતમાં નથી આવતા. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ