સ્વાસ્થ્ય / ડુંગળી કાપતી વખતે આંસુ કેમ આવે છે, જાણો આંસુના જુદા-જુદા પ્રકાર

 why do we cry when we chop onions and know the different type of tears

થોડા સમય પહેલા આયરલેન્ડના એક વૈજ્ઞાનિકે આંસુમાંથી વીજળી પેદા કરવાની સંભાનવા વ્યક્ત કરી હતી. કેમકે તેમાં પ્રોટીનનુંપ્રમાણ ઘણું વિશેષ છે જેમાં થોડી પ્રક્રિયા હાથ ધર્યા બાદ વીજળી નિર્માણ થઇ શકે છે એવું એ વૈજ્ઞાનિકનું માનવું છે. તેમનો આ પ્રોજેક્ટ ક્યાં અટક્યો છે એ તો રામજાણે, પરંતુ ત્યારબાદ લોકો આંસુની કિંમતને સમજવા લાગ્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ