પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

તમને ખબર છે? / રસ્તા કિનારાના ઝાડને સફેદ રંગથી કેમ રંગવામાં આવે છે? તેની પાછળ પણ છે અનોખુ 'સાયન્સ'

why do people paint trees white know the science behind it know more

રસ્તા અથવા હાઈવેના કિનારે તમે મોટાભાગે ઝાડની લાઈનો જોતા હશે. આ ઝાડને સફેદ રંગથી રંગેલા જોયા હશે. જાણે તેની પાછળ શું છે કારણ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ