શિયાળુ સત્ર / માર્કેટમાં નથી જોવા મળતીને 2000 ની નોટ, કેમ ગાયબ થઈ રહી છે? સંસદમાં સરકારે કહ્યું કારણ

Why did the 2000 note, which was not seen in the market, disappear? The reason the government said in Parliament

બજારમાં ધીરે ધીરે ગાયબ થઈ રહેલી 2000 ની ચલણી નોટને લઈને કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ