વિચારવા જેવું / ATMમાં એક નહીં, બે-બે જ AC કેમ હોય છે? પાછળનું લૉજિક જાણીને ચોંકી જશો

why air conditioner is installed in the atm room

ATM મશીનમાંથી સરળતાથી રોકડ મેળવી શકાય છે. તમે જોયું હશે કે, ત્યાં એર કંડિશનર લાગેલું હોય છે. તો ATM સેન્ટર પર AC શા માટે લગાવવામાં આવે છે?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ