વિવાદ / વંદે ભારત ટ્રેનને લઈને ભારત અને રશિયા વચ્ચે કેમ છેડાઈ ગયો મોટો વિવાદ? સામસામે આવી ગઈ કંપનીઑ 

Why a big dispute broke out between India and Russia regarding the Vande Bharat train?

Vande Bharat Train News: ભારત અને રશિયાની કંપનીઓના સંયુક્ત સાહસે 120 નવી વંદે ભારત ટ્રેનોના નિર્માણ અને આગામી 35 વર્ષ સુધી તેની જાળવણી માટે રૂ. 30,000 કરોડનો કરાર મેળવ્યો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ