મનોરંજન / અસલ જિંદગીમાં કોણ હતા રામ-ભીમ, જેમના પરથી બની RRR; ગાંધીજીના વિચારોને ત્યાગી શરૂ કર્યો હતો 'વિદ્રોહ'

Who were Ram-Bhima in the original life, from whom RRR was created; Abandoning Gandhiji's ideas started the 'rebellion'

'RRR' પાત્રો એ જીવન પર આધારિત છે જે વાસ્તવિક જીવનમાં 'હીરો' છે. અલ્લુરી સીતારામ રાજુ અને કોમારામ ભીમ એ બે તેલુગુ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા જેમણે દેશ માટે પોતાનો જીવ આપ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ