ચૂંટણી / હતો મજૂરનો દીકરો, હવે બની શકે છે JNU નો પ્રેસિડેન્ટ

Who Is Jnusu President Candidate Jitendra Suna How Reach From Farm Labour To Phd Scholar In Jnu

આ વાતથી જરાય ફરક નહી પડે કે તમે ક્યાંથી આવો છો પરંતુ એ વાતથી ફરક પડે છે કે તમે ક્યાં સુધી જશો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ