ચેતવણી / વેક્સિન લઈ લીધી હોય તો પણ સાવધાન : WHOએ કહી એવી વાત કે વિશ્વનું વધ્યું ટેન્શન, રાજ્યોમાં અલર્ટ

who give alrtness about delta veriant

કોરોનાના ડેલ્ટા વેરિએંટ સામે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન દ્વારા લોકોને વધુ સાવધાની રાખવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જે લોકોએ વેક્સિનના બંને ડોઝ લીધા છે, તે લોકો પણ વધારે સાવધાની રાખે તેવું સ્પષ્ટીકરણ પણ WHO દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ